فهرست مطالب -- آمادگی برای مصاحبه های برنامه نویسی در شرکت های بزرگ

خبر:‌ نسخه کامل این نوشته ها را می توانید در قالب یک کتاب با عنوان 'آمادگی برای مصاحبه های برنامه نویسی به سبک شرکت های بزرگ دنیا' دانلود کنید.

این فهرستی از مطالبی است که در مورد مصاحبه های برنامه نویسی در شرکت های نرم افزاری خوب دنیا، نحوه مصاحبه، و بانک سوالات نوشته ام.

۱- شرکت های خوب دنیا چگونه مصاحبه های برنامه نویسی را برگزار می کنند؟

  • اصول مصاحبه های برنامه نویسی
  • اهداف یک مصاحبه برنامه نویسی
  • نمونه ای از یک مصاحبه برنامه نویسی
  • توصیه هایی به مصاحبه گر

۲- استراتژی پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی در یک مصاحبه

۳- مثالی کامل از اجرای استراتژی پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی

۴- بانک سوالات

لطفا اگر پیشنهاد برای افزودن مطلبی به این لیست دارید زیر همین پست بنویسید.