سعی می‌کند به نحوه‌ی پیاده‌سازی و همچنین بررسی تخصصی‌ترین مطالب حوزه فناوری اطلاعات بپردازد .