راه درست رقابت با تلگرام!

بیاید از اول شروع کنیمحدود ۵ سال پیش همه ما فعالیتمون توی یک پیام رسان...