اولین کسی که در سال ۹۷ با او دیدار می کنی کیست؟

در لحظات قبل از تحویل سال و بعد از آن، همه دنبال بهترین جملات، عکس نوشته ها، استیکرها و متن های زیبا برای تبریک عید هستیم. خانه تکانی کرده ایم، محتویات و هفت سین سفره هفت سین، میوه و آجیل و شیرینی و... و خلاصه همه چیز را برای شروع سال جدید آماده کرده ایم تا دیدارها تازه گردد.

ولی آیا تا به حال از خود پرسیده ایم اولین کسی که باید با او دیداری تازه داشته باشیم چه کسی است؟ آیا از خود پرسیده ایم اولین کسی که باید با او عید دیدنی کنیم کیست؟

قطعا اولین و مهمترین شخصی که در سال ۹۷ باید با او دیدار کنیم خودمان هستیم!

در طول سال ۹۶ آنقدر مشغله داشته ایم که یک دیدار درست و حسابی با خود نداشته ایم!

خود را در دل کار و برو و بیاهای روزانه فراموش کرده بودیم و فقط دویده ایم و فرصتی نداشته ایم که با خود خلوت کنیم و سری به خود بزنیم و احوالی از خود بپرسیم!

گاهی چنان از خود غافل بوده ایم که دچار خودفراموشی شده ایم و خود را در لابلای روزمرگی های زندگی گم کرده ایم. حتی گاهی چنان مشغول دنیای بیرون شده ایم که با دنیای درون خود بیگانه شده ایم در حدی که دیگر نمی دانیم کیستیم!

بسیاری از ما دوستی با خود را از دست داده ایم و چنان خودخواهانه به دنیای بیرون چسبیده ایم که شده ایم دشمن درجه یک خودمان!

به همین خاطر است که این همه روان آزرده، زخم خورده و جراحات احساسی برداشته ایم. داروی دردمان هم در درون خودمان است. بیایید در سال نود و هفت اول کسی که با او آشتی می کنیم و به او عیدی می دهیم، خودمان باشیم. کینه ها و کدورت هایی که از خود داریم را با آب توبه بشوییم و به دامان خویشتن حقیقی خود بازگردیم. ما تا با خودمان از در صلح و آشتی در نیاییم، صلح و آشتی با دیگران میسر نخواهد شد و اگر هم دید و بازدیدی صورت می گیرد، بیشتر جنبه ظاهرسازی دارد و از اصالت برخوردار نخواهد بود و بیشتر برای خوش آیند این و آن صورت می گیرد و نه دید و بازدیدی اصیل و خالصانه!

دوست من، سفره هفت سین خودت را برای سال ۹۷، هم اکنون بچین و با خودت دیداری صمیمانه و عاشقانه داشته باش و تکلیفت را با خودت روشن کن تا بتوانی سالی لبریز از عشق و موفقیت را تجربه کنی.

دوست من، زندگی کردن انتخاب کردن است، اما برای انتخاب درست و خوب شما باید بدانید که:

چه کسی هستید؟

چه می خواهید؟

به کجا می خواهید برسید؟

برای چه می خواهید به آنجا برسید؟

برای چیدن سفره هفت سین خودت، هفت گام بردار. تو در کنار سفره هفت سین، باید برای سال ۹۷، هفت گام برداری تا با دنیای درونت آشتی کنی و دنیای بیرونت را زیباتر بسازی و زیبابین شوی.

گام اول: با خودت صادق باش. یعنی جهت و مسیر درستی برای زندگی ات انتخاب کن. تا جهت درستی انتخاب نکنی، به مقصد درست نخواهی رسید.

اگر با خودت صادق نباشی، هیچ کس با تو صادق نخواهد بود!

گام دوم: تاسفی بر جای نگذار. یعنی با ترس و لرز زندگی نکن! با ای کاش زندگی نکن. چنان خردمندانه زندگی کن که در پایان راه، حسرت به دل نمانی.

گام سوم: عشق نثار کن. عشق فقط یک هیجان و احساس کور نیست. عشق، نوعی انتخاب است. انتخاب کن که اول به خودت عشق بورزی و خودت را عاشقانه دوست بداری و اگر اینچنین کنی، آنگاه قدرت پیدا می کنی که به عزیزانت و دیگران صادقانه عشق بورزی.

گام چهارم: به گذشته وفادار نباش، بلکه به اکنون بپرداز تا بتوانی به آینده سفر کنی. از همین ابتدای سال ۹۷ آغازگری سخت کوش باش. آینده با بهره گیری از همین لحظات ساخته می شود. نگرانی برای آینده را به خاک بسپار و از ابتدای سال ۹۷ شروعی طوفانی داشته باش تا در پایان سال ۹۷، آرامش را تجربه کنی.

گام پنجم: بیش از آنکه می ستانی ببخش. بخشش را از خودت شروع کن. اگر نتوانی خودت را ببخشی، از درون تهی می شوی و چیزی نداری که به دیگران ببخشی! پس، ابتدا خودت را ببخش تا بتوانی با درونی خالی از کینه و نفرت نسبت به خودت، دیگران را هم ببخشی.

گام ششم: شادی و نشاط را به خودت هدیه کن. شادمانی رایحه ای است که باید از درون تو ساطع شود و نه از بیرون! پس، اگر قصد داری دیگران را شادمان ببینی، شادمانی را از خودت شروع کن.

گام هفتم: ذهنت را آماده کن.

کار ذهن، تولید فکر و احساس است و تا اندیشه و احساست را درست نکنی، تغییر و تحولی در زندگی ات اتفاق نخواهد افتاد و راه آن هم آموزش و یادگیری است. پس، آغازگر باش و اولین دیدار کننده با خودت باش تا حال و احوالت به نیکوترین حال تبدیل شود و آنگاه بتوانی در دنیای دیگران هم تحولی ایجاد کنی.

اکنون، با صدای بلند تکرار کن:

"امروز باران عشق و فراوانی می بارد و چشمان من باز است برای دیدن و دستانم باز است برای بخشیدن و سپس دریافت کردن"

"خداوندا سپاسگزارم."

https://t.me/savadkoohialiasghar