ویرگول
ورودثبت نام
O' min
O' min
خواندن ۱ دقیقه·۱۰ ماه پیش

جهان!


مرگ پایانِ نمایش نیست.

مرگ پایانِ نمایشِ عروسکها نیست.

تن اقیانوس است؛ اقیانوسی پهناور و شور!

با ماهیان رنگی، عجیب!

مرده!

بعضی ماهی ها مرده اند و فاسد.

عروسک ها این ماهی ها را انکار میکنند ولی با این ماهی ها زندگی میکنند ، اجرا میکنند ، لبخند میزنند و تظاهر به نبودنشان میکنند عروسک ها به این ماهی ها غذا میدهند و آنها را پرورش می دهند.

خواسته یا نا خواسته

عروسکها ازدواج میکنند و ماهی هارا از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنند.

تعداد ماهیان مرده روز به روز بیشتر میشود و...

نادیده گرفتنشان سخت تر.

با هر ماهی مرده ی جدید نخی از نخ های عروسکها پاره میشود

روزی که ماهیان مرده تمامِ وجودِ عروسکهای اقیانوسی را فتح کنند...

آن روز مرگ پایانِ نمایش است!


پ.ن :حسای بدمونو سانسور نکنیم و با پذیرفتنشون از خودمون ادمای بهتری بسازیم
اقیانوسعروسکتن
گاهی می نوشت!
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید