سارا هستم:) یکی که عاشق یاد گرفتن و به اشتراک گذاشتن اون ها با بقیه اس..معلم زبان هست و دوس داره تو این مسیر هرچی میدونه اینجا بنویسه و با شما تقسیمش کنه.