سئو چیست؟

سئو چیست؟
سئو را از زبان کسی بیاموزید که 7 سال در وب فارسی و 4 سال در وب انگلیسی...