بعد از کلی آموزش های موفقیت و ثروتمند شدن به قرآن رسیدم ! دیدم که کامل ترین و قشنگ ترین برنامه برای موفقیت ، ثروتمند شدن و رسیدن به آرامش هست . اینجا هرچیزی رو که یاد میگیرم باهاتون به اشتراک میذارم