تشکیل عادت

یکی از کاراکتر های مهمی که در بحث مدیریت زمان مطرح می شود شکل گیری عادت می باشد. شکل گیری عادت، بیش تر از یک فرایند بیست و یک روزه ای نیست که دیگر به آن کاری نداشته باشید. زندگی وضعیتی پیوسته از عادت های در حال نوسان است.


در سلسله مقالات «مدیریت زمان و برنامه ریزی» که هر روز منتشر می شوند، می آموزیم: چه اتفاقی می افتد که افراد موفق جهان این چنین ساعات پربازده و پربار را تجربه می کنند.


در #مقاله_تازه نگاهی متفاوت به مفهوم "شکل گیری عادت" داشتم.

لطفا بخوانید و نظر دهید.یاتنbit.ly/2NSWLZM