یک برنامه نویس، اکثر اوقات توسعه دهنده اندروید. عاشق علوم کامپیوتر. فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر