بزرگ‌ترین خدمت ما به اطرافیانمان

گاهی بزرگ‌ترین خدمت ما به اطرافیانمان،

حفظ روحیۀ خودمان

و تلاش برای شاد بودن است.


پی‌نوشت:

ویرگول می‌گوید حجم متن باید بیش از 300 کاراکتر باشد تا اجازۀ انتشار بگیرد، بنابراین این پی‌نوشت صرفاً برای آب بستن به متن نوشته شده است!