1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-2

مقدمه:

جملات کوتاه قرص‌های روانگردانی هستند که جنون کافی را برای رسیدن به افکار تازه و خلاقانه ایجاد می‌کنند.

من شیفتۀ جملات کوتاهم. رولان بارت زمانی گفته بود:

متنی که راجع به لذت است، تنها می‌تواند کوتاه باشد.

هر روز 5 جملۀ تازه و دست‌اول را صورت اختصاصی توی ویرگول بخوانید.


6

فهم این مساله که اغلب افکار ما به اندازۀ افکار اطرافیان ما ابلهانه است، امری‌ است دشوار.

-جیمز هاروی رابینسن

7

برخی‌ شکست‌ها، از پیروزی ارزشمندترند.

-مونتنی

8

وقت‌ات را با انکار هدر نده، علیه شر نیز پارس نکن؛ بلکه در ستایش نیکی آواز بخوان.

-رالف والدو امرسون

9

آن که مهربان است آزاد است هر چند در بند باشد؛
آن که ستمگر است برده است هر چند شاه باشد.

-سنت آگوستین آور هیپو

10

نه، جمله‌ای کامل است.

-آن لاموت


جملات قبلی را در لینک زیر بخوانید:

1001 جمله قصاری که قبل از مرگ حتماً باید بخوانید-1