فعال حوزه استارتاپی،مدیر فضای کار اشتراکی هیوالند. مدیریت توسعه کسب و کار و علاقمند به حوزه‌های فینتک،مالی،سرمایه گذاری و ارزش گذاری.


Shayan Sharif هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.