یخ و آتش (قسمت اول)

روزی گروهی به نام یخ و آتش باهمدیگر مبارزه می‌کردند. و گروه آتش پیروز این نبرد شد. و حالا رئیس  گروه یخ به دنبال انتقام از رییس گروه آتش یعنی فایر آونر است.

1/4

نالاسیاه شمشیر لاوا بلید، که شمشیر بسیار قدرتمند فایر آونر هست را با یک ماموریت از طرف برادرش یعنی آیس آونر می‌خواهد بدزدد. نالاسیاه تیرکمان را می‌کشد و سرباز های دم خانه ی موقتی فایر آونر را می‌کشد. سپس به سمت خود فایر آونر می‌رود
فایر آونر شمشیر لاوا بلید را در می آورد و ضربه های زیادی به نالاسیاه میزند. اما نالاسیاه به سختی بر او پیروز می‌شود و فرار می‌کند و نزدیک جایی که ایس اونر رد میشود، شمشیر لاوا بلید را در یک کلبه بنفش رنگ مخفی می‌کند. ایس اونر هم که از رود با قایقش به سمت فایر ورلد می‌رود، کلبه را می‌بیند و در آن یک نامه از نالاسیاه:

سلام برادر
من نالاسیاه هستم من اولین انتقامم رو برای تو
از فایر آونر گرفتم من شمشیر لاوابلید رو گرفتم. ازش لذت ببر برادر من!

یک روز بعد

آیس اونر یک چاله ی بزرگ پیدا می‌کند. و می‌فهمد بالاخره به دروازه ی ندر رسیده است. او وقتی وارد ندر می‌شود، یکی از پادشاه های ندر به نام کینگ ویدر را می‌بیند
کینگ ویدر اول می‌خواهد به ایس اونر حمله نکند اما وقتی می‌فهمد ایس اونر رئیس یخ است، شمشیر خود را می‌کشد و با ایس اونر مبارزه می‌کند. که ایس اونر به سادگی او را از پای در می آورد

ایس اونر در ادامه سفر یک گودال می‌بیند. وارد گودال می‌شود و یک موجود کوچک به اسم توتم را می‌بیند. توتم یک مسافر زمان و کسی است که هیچوقت نمی‌میرد. او می‌گوید که هزاران سال دیگر ایس اونر صاحب یک فرزند به نام ایس کریپر خواهد شد. ایس اونر تشکر می‌کند و ادامه سفر را میرود

ایس اونر در ادامه سفر مشعل های قرمز می‌بیند که از همین می‌ترسد. و در همانجا، فایر آونر ظاهر می‌شود. ایس اونر از فایر اونر می‌ترسد چون که هنوز آماده نشده است. و از ترس موقع فرار کردن مستقیم در مواد مذاب پرت می‌شود. تمام انرژی اش را از دست می‌دهد و از هوش میرود

ایس اونر وارد یک دنیای دیگر می‌شود. که درحال خدمت به یک زامبی پیگمن است. که زامبی پیگمن او را می‌کشد.

می‌فهمد که این خواب بوده است
نالاسیاه ایس آونر را نجات داده و در یک خانه بقل پورتال او را مخفی کرده است.

و در یک نامه به ایس اونر هشدار می‌دهد که ارتش فایر اونر در راه کشتن اوست و باید مواظب باشد.
ایس اونر به پایین می‌رود و ارتش فایر اونر را می‌بیند
آنها به سمت ایس اونر شورش می‌برند‌. رئیس آن ارتش ایس اونر را هل می‌دهد و در آب پرت می‌کند. ایس اونر خیلی از ارتش آنها را می‌کشد و در یک نبرد حماسی رئیس ارتش را شکست می‌دهد.

ایس اونر در جواب این حمله، سه روز کامل وقت میزارد تا 200 تا تی ان تی بر اولین قلعه ی فایر اونر پرتاب کند

همین کار هم می‌کند. ولی خیلی بد تی ان تی ها را پرتاب کرد و خودش هم از قلعه به پایین پرت می‌شود و...