مهاجرت از دیتابیس Mariadb به Galera Cluster

مهاجرت از دیتابیس Mariadb به Galera Cluster
شروع قصهبا سلام به همه، ما معمولا در هر دیتاسنتری که راه اندازی می کنی...