طناب‌های نبرد یا Battle Ropes

احتمالا در کودکی پریدن از روی طناب را تجربه کردید، برای من طناب بازی یادآور دوران کودکی است، اما حالا بعد از گذشت سال‌ها، نوعی تمرین جالب و هیجان انگیز و تاثیرگذار متداول شده که تقریبا شبیه به همان طناب بازی دوران کودکی است.

تمرینات با شدت بالا با طناب‌های جنگی، ظرفیت هوازی و بی‌هوازی شما را پس از چهار هفته بهبود بخشیده و متحول کند.
تمرینات با شدت بالا با طناب‌های جنگی، ظرفیت هوازی و بی‌هوازی شما را پس از چهار هفته بهبود بخشیده و متحول کند.

طناب‌های نبرد یا Battle Ropes چیست؟

این روش یکی از تمرینات آمادگی جسمانی است که امروزه در باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان یک تمرین جدید راه پیدا کرده، این طناب‌ها معمولا به یک دیوار یا میله‌ی محکم وصل می‌شوند، در حالی که ممکن است طول، وزن و ضخامت آنها متفاوت باشد.

ایده استفاده از طناب به عنوان تجهیزات تناسب اندام توسط جان بروکفیلد به دنیا معرفی شد.

بیست دقیقه تمرین با بتل روپ موجب بالا رفتن ضربان قلب و تحت فشار قرار گرفتن عضلات بالاتنه شده و شرایط شدید هوازی و بی هوازی کاملی را فراهم می‌کند.

یک طناب معمولی حدوداً ۱۵ متر طول و ۱٫۸۵ سانتی‌متر نیز قطر دارد، چنین طنابی دارای ۱۳٫۵ کیلو وزن بوده و برای ورزشکاران و تازه‌کاران با هر سطح آمادگی بدنی مناسب است. مدل دیگر این طناب مدل جنگی آن است که ۱۵ متر طول داشته و ۵ سانتی‌متر قطر دارد و وزنش به حدود ۲۴ کیلوگرم می‌رسد.

موج بسازید و عضله سازی کنید

به کمک Battle Ropes موج بسازید و عضله سازی کنید. نحوه صحیح انجام تمرین به این شکل است که باید روی حرکت متمرکز شوید و موج بسازید، موج‌هایی یکنواخت و ریتم‌دار، دقت کنید که ناموزون، ناهماهنگ و بی‌قاعده طناب را پرتاپ نکنید یا به قول معروف شلنگ و تخته نیندازید.

حرکات ورزشی با بتل روپ

همانطور که از نامش بر می‌آید، این طناب‌ها باعث مقاومت کامل عضلات شما می‌شود، به عنوان یک چالش عمده بیشترین تاثیر این تمرین بر تقویت عضلات سینه، شانه و بازو است، در عین حال عضلات پشت، کمر و پا را هم به شدت درگیر می‌کند. تکان دادن و شلاق زدن این طناب جنگی، بدن شما را به شکل کامل و کافی تحریک می‌کند.

افزایش قدرت و استقامت با بتل روپ

تمریناتباشدتبالاباطناب‌هایجنگیظرفیتهوازیوبی‌هوازیشماراپسازچهارهفتهبهبودبخشیدهومتحولکند.بهعبارتدیگرشمابااینتمرینهردوفاکتورقدرتواستقامترابهچالشمی‌کشید.لازمبهذکراستتحقیقاتنشاندادهاستفادهازطناب‌هایجنگیبراییکجلسهتمرینشدیدفقطمی‌تواند10دقیقهمفیدباشدوتوصیهشدهبهصورتمداومدریکجلسهتمرین،بیشتراز10دقیقهاینتمرینراادامهندهید.

فواید بتل روپ:

  • آسیب‌دیدگی کمتر و نتایج بیشتر
  • کمترین تنش بر روی مفاصل و بیشترین تاثیر بر عضلات
  • افزایش توان هوازی و بی‌هوازی
  • افزایش توان قلبی و عروقی
  • بهبود و تقویت تعادل
  • ایجاد هیجان و نشاط

- سوالی دارید؟

- اینجا کلیک کنید و پیام خود را ارسال کنید.

- همچنین روی کلمه اینستاگرام یا تلگرام کلیک کنید تا باهم در تماس باشیم.

© این نوشته اختصاصاً برای وب‌سایت حسن موسوی نوشته شده و نشر آن فقط با ذکر نام نویسنده، و با حفظ لینک صفحه مجاز است.