سیامک هستم ... توی زندگی همیشه به دنبال تجربیات جدید بودم. به تازگی به برنامه نویسی رو آوردم هم برای سرگرمی و هم برای کار و شغل و استفاده های علمی در آینده. می خوام تجریباتمو با شما به اشتراک بزارم.