رویداد تخصصی، عمومی و رایگان در حوزهٔ IT که هر ماه در اصفهان برگزار می‌شه.