پارادوکسی به نام زن و کارآفرینی

در جامعه امروزی با پیشرفت علم و تکنولوژی تمایل افراد به حوزه کار آفرینی در حال افزایش است. در این میان زنان به عنوان تشکیل دهنده 50 درصد جمعیت جهان و جامعه نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد کارآفرینی در سراسر دنیا دارند. که کشور ایران نیز از این امر مستثی نیست. اما، متاسفانه در کشور ما مشارکت زنان در امر کارآفرینی و اشتغال 20 درصد می باشد که فاصله 30 درصدی با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه داریم. عوامل گوناگونی می تواند بر این امر تاثیرگذار باشد از جمله: عوامل اجتماعی؛ فرهنگی؛ محیطی؛ خانوادگی و فردی است. موفقیت و حضور زنان در اجتماع در بعد تربیتی فرزندان آینده این سرزمین نیز می تواند نقش به سزایی داشته باشد زنان قوی که توانسته اند با وجود تمام مشکلات در جامعه دست از تلاش بر نداشته و موفق شوند، می توانند الگوی مناسب تربیتی برای فرزندان خود و اطرافیان باشند.

حضور زنان در اقتصاد و پویایی کشورها امری کاملا طبیعی و مهم می باشد زیرا زنان می توانند در بسیاری از موارد با جزئیات کامل یک کار را شروع کرده و نسبت به مردان احساسی ترند و کمتر دچار خطا می شوند.

متاسفانه در جامعه گذشته ایران؛ و تا چند سال قبل در اکثر خانواده ها؛ فقط مردان را به عنوان نیروی کار و نان آور خانواده می دانستند و وظیفه زنان تربیت فرزندان و مدیریت امور مرتبط با داخل خانه بوده است که این دیدگاه در طول زمان توانسته است اثرات منفی در زنان گذاشته و باعث شده است زنان کمتر به سراغ کارآفرینی و ایجاد اشتغال بروند که می تواند در آینده اثرات منفی تر بر جامعه اعمال نماید .

در این راستا می توان با برگزاری دوره های آموزشی و دوره های کاربردی مهارت افزایی و خودباوری در بین زنان و دختران مسیر کارآفرینی و علاقمندی زنان به این حوزه را هموار نمود. نقطه امن خود بیرون نیامده اند و باعث شده است به تواناییها و استعدادهای خود اتکا نکنند؛ این امر می تواند مهمترین عامل کمرنگ بودن زنان در جامعه و عرصه کارآفرینی باشد. تا زمانی که افراد از نقطه امن خود خارج نشوند شکست را تجربه نکنند و در اجتماع حضور نیابند نمی توانند به فکر پیشرفت و اشتغال باشند . اعتماد به نفس پایین در بین زنان بیشتر از مردان است و این امر توانسته است باعث شود مردان در عرصه اشتغال بیشتر از زنان حضور یابند. از آنجا که کارآفرینی و اشتغال وابستگی زیادی به اعتماد به نفس و خود باوری دارد؛ افراد با توانایی بالا توانایی اما بدون اعتماد به نفس محکوم به شکست هستند در این راستا باید در جهت تقویت روحیه کارآفرینی؛ اعتماد سازی و خودباوری در بین زنان بیشتر کار شود . زنان جامعه به عنوان یک بازو از موتور محرکه اقتصادی هستند که لزوم توجه به تقویت مهارت در آنان بیشتر احساس می شود . از آنجا که توسعه کارآفرینی زنان در ایران علاوه بر حل معضل بیکاری در بخش بانوان ؛ می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. لزوم تغییر و تحول در ساختارهای موجود فرهنگی و اجتماعی در کشور جهت تشویق زنان به کارآفرینی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. در این راستا باید تلاش نمود فرهنگ سازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیت های اقتصادی؛ تدوین سیاستها و برنامه های آموزشی با نیازهای حرفه ای زنان توسط سیستم آموزشی کشور ایجاد شود.

در این راستا میتوان با برگزاری دوره های آموزشی و دوره های کاربردی مهارت افزایی و خودباوری در بین زنان و دختران مسیر کارآفرینی و علاقمندی زنان به این حوزه را هموار نمود.

در پایان می توان گفت با توجه به شرایط موجود و فعالیت زنان در تمام دنیا در حوزه کارآفرینی و اقتصاد کشورها ، در ایران نیز می توان با آموزش های اصولی و تقویت روحیه زنان ؛ شاهد افزایش روز افزون زنان در اقتصاد و کارآفرینی باشیم.


من سولماز چرائی. فعال حوزه کارآفرینی و مهارت افزایی در حوزه بانوان هستم. خوشحال میشم به زنان و دختران سرزمینم در جهت ارتقا مهارت هاشون و خودباوری کمک کنم.

منو میتونید در اینستاگرام دنبال کنید

@cheraei_solmaz