لیبرا، پروژه استیبل کوین اختصاصی فیسبوک

لیبرا، پروژه استیبل کوین اختصاصی فیسبوک
هدف استفاده از استیبل کوین، حذف کردن کارمزدهایی است که شرکت‌های کارت ا...