زيستنده

من اگر نويسنده، شاعر، فيلسوف و خودم نباشم، نه تنها به خودم بلكه به همه عزیزانم و همه ی شما هم خيانت كرده ام، اصلاً عملي شنيع تر از خيانت است اين، نمي دانم نمی دانم چه كرده ام! آن گاه دیگر زندگی نکرده ام و زیستنده نیستم!