هوش مصنوعی بدون دانشگاه؟

سلام راستش من نمیدونم که اینجا برای مشاوره گرفتن مناسب هست یا نه ولی د...