ویرگول
ورودثبت نام
Reza
Reza
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

زندان اوین در چنگ هکر های عدالت علی

زندان اوین در چنگ هکر های عدالت علی
زندان اوین در چنگ هکر های عدالت علی


صحبت کردن و نظر دادن در مورد بسیاری از مسائل گوناگون زندگی می تواند گاهی سخت باشد , نه اینکه نتوآنیم بفهمیم , یا بتوانیم کج بفهمیم , بلکه بخاطر اینکه یا دیگر صحبت کردن در آن باره فایده ای ندارد , یا خیلی ناراحت کننده است آن موضوع , یکی از این موارد که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد , کشور و میهن مان ایران است , بدون جمهوری - بدون رنگ - بدون دین - بدون زبان , فقط یک موقعیت جغرافیایی که ایرانی مان کرده است , بخشی از شخصیت مان هست چه بخواهیم و چه نخواهیم , هر اتفاقی که در ان سرزمین رخ می دهد , دل تو را چه در خارج از ایران باشی ,چه در داخل ایران, در روز های گذشته با هک شدن دوربین های امنیتی داخل اوین فیلم ها و کلیپ هایی به بیرون درز کردند که , نشان می دهد خشونت و خون در داخل زندان ها حکم فرماست و نقش دین و نقش بی ارداگی ما , به نظر شما کدام یک رنگین تر زندگی ما را به سیاهی چه در داخل زندان چه در داخل خانه ها مان کشنده است . مذهب یا بی ارادگی ؟

https://youtu.be/iEyBj0xumHw

رضا محمدی - ونکوور ۲۰۲۱ آگوستزندان اویندینبی ارداگی ما
عاشق گربه , ساکن ونکوور , فکر میکنم یوتیوبر هستم چون در آمد دارم ازش,حالا چه قدر مقبول واقع شود نمیدانم, به قاشق هم میگم گاشگ آخه ترکم My YouTube Channel: www.youtube.com/c/albalooo
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید