چگونگی انتخاب اسم برای اثر

چگونگی انتخاب اسم برای اثرتون
چگونگی انتخاب اسم برای اثرتون

شما چجوری برای اثرتون اسم انتخاب می‌کنین؟ با لغت نامه؟ با استفاده از خودِ متنتون؟ یا دیگه چی؟

من خودم به شخصه اول یه اسم از روی متنم انتخاب میکنم، بعدم میرم لغت نامه ببینم کلمه های مرتبط با اسمم چطورن. بعد در نهایت معنیِ اسممو میبینم اگر با اثر اوکی بود، دیگه همونو انتخاب میکنم.

شما چطور؟