تبدیل بازخورد های مشتریان به ابزاری برای پیشرفت کسب و کار

بازخوردهای مشتریان
بازخوردهای مشتریان


همانگونه که در مقاله قبل ذکر شد شاخص خالص مروجان یا همان NPS یک ابزار بسیار ساده برای سنجش میزان وفاداری مشتریان نسبت به یک برند است.اما مدیران یک کسب وکار نباید با این شاخص بصورت ساده برخورد کنند چرا که بازخوردهای ثبت شده توسط مشتریان در این پرسشنامه می تواند راهنمایی خوبی برای برطرف کردن ایرادات نحوه تعامل با مشتری،بهبود کیفیت خدمات و در نهایت افزایش میزان هواداری و ترویج برند توسط مشتریان باشد.

بدون داشتن یک استراتژی روشن و مشخص برای استفاده از بازخوردهای بدست آمده از این پرسشنامه شما ممکن است یک کسب و کار موفق داشته باشید،اما کسب و کاری نخواهید بود که مردم درباره آن صحبت کنند. حال تصور کنید بتوانید مروجان برند خود را تبدیل به یک ابزار ارجاع اجتماعی اثر بخش کنید.

اکثر مدیران کسب و کارها از قدرت این ابزار رایگان غافل هستند.شما می توانید با مروجان برند خود ارتباط برقرار کنید و از آنها بخواهید تا تجربه خوب خود از خرید محصول و یا استفاده از خدمات و سرویس های شما را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارند.

با ما همراه شوید تا با چهار تکنیک ساده برای استفاده از مروجان برندتان به عنوان یک ابزار بازاریابی ارگانیک آشنا شوید.