دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ، انسان به شدت آروم و علاقه مند به سکوت ، دقیق ، گیک ، فعال در حوزه تحلیل داده ، عاشق دنیای کامپیوتر ها و ...