عدد 1 خطرناک ترین عدد در کسب و کار شما


عدد 1 خطرناک ترین عدد در کسب و کار شماست،کسب و کارتان را شکننده میکند.

آیا کسب و کار شما فقط یک منبع جذب مشتری دارد؟

یک تامین کننده اصلی دارد؟

یک نوع محصول را ارائه میکند؟

مشابه اصطلاحی که در سیستم های کامپیوتری استفاده میشود آيا "تنها یک محل شکست" دارد؟

اگر پاسخ تان مثبت است ،کسب و کارتان شکننده است و کوچک ترین تغییر در شرایط خارجی و خارج از کنترل شما میتواند اثری ویرانگر داشته باشد.

گرفتار شدن در این وضعیت میتواند بسیار آزاردهنده باشد.

اولین قدم شناسایی هر حالتی است که عدد یک ظرفیت آسیب رسانی به شما را دارد.

برای مثال:

اگر بزرگ ترین مشتری شما سمت رقیب برود و یا کسب و کارش تعطیل شود چه؟

اگر قوانین کشور تغییر کند و محصول شما غیرقانونی تلقی شود یا محدودیت های قانونی روی آن وضع شود چه؟

اگر استراتژی اصلی تبلیغات شما جواب ندهد چه؟

اگر هزینه های تبلیغات ناگهان افزایش پیدا کند چه؟

اگر رتبه ی خوب فعلی شما در موتور های جست و جو کاهش پیدا کند یا هزینه تبلیغات کلیکی افزایش یابد چه؟

اگر تامین کننده ی اصلی شما قیمت ها را بالا ببرد ،محدودیت تامین داشته باشد یا کسب و کارش تعطیل شود چه؟

اگر به بازاریابی ایمیلی متکی باشید و دولت جلوی آن را بگیرد چه؟

همه ی این سناریو ها محتمل اند و اتفاق می افتد.اگر به یک چیز متکی باشید خود را مستعد آسیب پذیری میکنید و خانه ی خود را روی شن بنا میکنید.وقتی هوا طوفانی شود و سیل بیاید،خانه ی شما نابود خواهد شد.

تک نقطه هایی را که احتمال شکست دارند در کسب و کار خود شناسایی کنید و از بین ببرید.

به این صورت اگر قوانین تغییر کند، اگر هزینه تبلیغات بالا برود و اگر ناگهان یک استراتژی مشخص به خوبی قبل جواب ندهد، کسب و کارتان ایمن خواهد بود.

فرد صاحب قدرت شما خواهید بود چون به یک چیز خاص متکی نیستید.

جیم ران فلسفه ای خواندنی درباره ی این موضوع دارد:

در تابستان باید به فکر زمستان باشید. به راحتی ممکن است فریب آسمان آبی و ابرهای زیبا را بخورید .شما باید برای زمستان آماده شوید چون دارد می آید،همیشه این طور است.

اگر در حال حاضر هیچ کدام از این اتفاقات رخ ندهند، حداقل شما کسب و کاری مستحکم تر و ارزشمند تر بنا کرده اید.

سناریوی معمول در مقوله ی استراتژی رسانه ای این است که بسیاری از کسب و کارهای کوچک فقط یک منبع کسب و کار جدید دارند.توصیه میکنم حداقل 5 منبع متفاوت مشتری جدید و مشتری راغب جدید داشته باشید.هم چنین پیشنهاد میکنم اکثر این 5 منبع از رسانه های پولی باشند، چون برای بازاریابی در آن ها باید هزینه کنید.رسانه های پولی به دو دلیل بسیار اهمیت دارد.

اول اینکه بسیار قابل اطمینان است.اگر به روزنامه ای برای تبلیغ خود پول پرداخت کنم ،به احتمال خیلی زیاد تبلیغ من منتشر میشود.چنین منبع مطمئن و با ثباتی برای جریان متشری جدید ، از بین روش های بازاریابی رایگان (یا ظاهرا رایگان) مانند تبلیغات دهان به دهان، به سختی یافت میشود.

دوم اینکه بازاریابی پولی شما را مجبور به تمرکز روی بازگشت سرمایه خواهد کرد.

اگر روش خاصی از بازاریابی پولی جواب ندهد آن را ادامه نخواهید داد، دیگر زمان و پول خود را روی آن هدر نخواهید کرد.در حالی که وقتی روش بازاریابی رایگان باشد، مثل تبلیغات دهان به دهان، کم تر سخت گیری میکنیم و اغلب منجر به اتلاف زمان بسیار زیادی میشود.

چون نیاز به هزینه ی اولیه ندارد. اما هزینه ی فرصت نیز وجود دارد که اگر آنالیز آن به درستی انجام شود، اغلب معادل مبالغ بسیار زیادی میشود.

منبع : شرکت طراحی سایت وینسار وب