پس ipv6 چی شد؟

پس ipv6 چی شد؟
وضعیت استفاده از ipv6 بعد از انتشار آن در جهان به چه شکل است و چرا س...