نامه ای به ترامپ

Hi M.R Trump

احتمالا که نه یقینا فارسی آموختگانی آن اطراف هستند که این نامه را ترجمه کننند...

پس به خود زحمت انگلیسی نوشتن را نمی دهم و این کار را به مترجمان واگذار می کنم.

پس،

سلام آقای ترامپ...

بابت اینکه مصدع اوقات شدم پوزش می طلبم!

شاید الان که دارم این نامه را می نویسم یعنی ساعت 15 برابر با 6:49 در واشنگتن و 22 بهمن 1396 مطابق با 11 فوریه 2018 در یک نشست با وزرا و ... باشید.

در حال نقشه کشیدن برای سرنگون کردن ایران..

و می دانم که می دانید که هرگز موفق نخواهید شد!

اما اینکه دست از تلاش بر نمی دارید ستودنی است!

سعی برای دستیابی به اهداف دارای ارج و قرب است!

اما تا کی؟؟؟؟؟؟؟

خب سماجت هم حدی دارد ....

شما ار حد تعادلش گذشتید...!

خب باشد...

تلاش کنید!

ما که جز معبودمان از کسی بیم نداریم...

بکوشید

و

بکوشید

و

بکوشید

در راستای دست یافتن به هیچ و پوچ...

در پی درمانده کردن خود...

در پی مایوسیت...

در پی دیدن خسران عقبی...

خودتان هم می دانید که سرگذشت کشور ما،

پر از پیچ و خم،

پر از پستی و بلندی،

پر از خوشی و نا خوشی بوده است...

ملت ما ایرانی که الان دارند را به راحتی نساخته اند!

و ایران با خون دل های خیلی ها شد:

"ایران"

ما ایران را به سهولت به دست نیاوردیم که به سهولت از دست بدهیم...

ماحصل هم نظام جمهوری اسلامی است که می طلبیدیم...

مخلص کلام اینکه :

نکوشید

چون

هیچ

غلطی

نمی توانید

بکنید...

ببخشید کمی رک گفتم...

امضا: یک ایرانی

پ.ن: دو سال پیش وقتی 12 سالم بود موضوع انشامون بود و باید می نوشتیم...

پ.ن: شنوای نقد هاتون هستم!لطفا برایم نظر هاتونو بنویسین...پیشاپیش متشکرم

#خودم_نوشت

#انشا_طوری