یه نوجون ک رویا پردازه.عاشقه علمه.تمام تلاششو میکنه ک ب هر چیز از دید مثبت نگاه کنه و تو این امر موفقه.بر این باوره که تو نوجونیش باید معنی خیلی واژه ها رو پیدا کنه سخنران خوبی نیست و عادت داره بنویسه