کلید موفقیت در میزان و بزرگی شکست هایی است که می خورید

شجاع باش وآرزوهایت را دنبال کن. تنها چیزی که باید از آن ترسید زمان از دست رفته است.

کلید موفقیت در میزان و بزرگی شکست هایی است که می خورید.

این جمله را هرگز فراموش نمی کنم، «تنها کسانی شکست نمی خورند که هیچ کاری نمی کنند». پس اگر می خواهید موفق شوید از شکست نترسید. مطمئن باشید شکست یعنی پلکان پیروزی. بزرگ ریسک کنید و با شجاعت تا موفق شوید.

منظور از اینکه بزرگتر شکست بخورید این نیست که خودتان را به آب وآتش بزنید و بدون علم و آگاهی یا تحقیق کافی دست به کاری بزنید. اتفاقا لازم است باید برای هرکاری تمام موانع را در نظر بگیرید. طرح و برنامه و هدف داشته باشید. با این حال بدانید احتمال اینکه به هدف خود نرسید وجود دارد.

بیایید زاویه نگاهمان را تغییر دهیم. انجام دادن کار بهتر از دست روی دست گذاشتن است. شما هدفمند به سوی مقصد حرکت می کنید. در نهایت شاید به هدف خود نرسیده باشید. اما مسلما شرایطتان با نقطه شروع تغییر کرده است. شما دستاوردهایی داشته اید و تجربیات ارزشمندی بدست آورده اید. در جامعه ما به این دستاوردها که با هدف اولیه متفاوت است می گویند "شکست".

کسی که شکست می خورد تنها دستاوردی متفاوت کسب کرده است. بنابراین تا می توانید شکست بخورید و شکستهای بزرگتر. (هرچه شکست بزرگتر باشد دستاورد متفاوت بزرگتری کسب کرده اید که نهایتا این دستاوردها شما را به سر منزل مقصود راهنمایی می کنند.)

شما یکبار زندگی می کنید. تنها چیزی که باید از آن ترسید زمان از دست رفته است.