در این وبلاگ مطالب غیر سیاسی ومذهبی که لحظه ای ما را به تفکر وامیدارد قرارداده میشود