مدیریت چابک مهندسی شده یا منظم (DA: Disciplined Agile)

مدیریت چابک مهندسی شده یا منظم (DA: Disciplined Agile)
مدیریت چابک مهندسی شده یا منظم (DA: Disciplined Agile)


دکتر محمد احمدزاده ( PhD,PMP,ACP,ITIL,COBIT)
آدرس لینکدین: https://www.linkedin.com/in/mohammad-ahmadzadeh

قبل از شروع این بحث، لازم است مقاله سازمان و مدیریت پروژه چابک را مطالعه نمائید.

مقدمه

امروزه مدیران و کارشناسان، برای این که بتوانند اعتبار بیشتری به سازمان خود ببخشند و همگام با پیشرفت سازمان چابک سازی سازمان را نیز پیش ببرند، نیاز دارند که برای کمک به سازمان و کسب و کارشان، فرایندهای خود را متناسب با سازمانشان، چابک نمایند. به همین منظور می بایست پایه ای محکم برای چابکی کسب وکار، از طریق یکپارچه سازی فعالیتهای مختلفی، همچون مدیریت مالی، مدیریت پروژه، تحویل بموقع محصولات و خدمات، ایجاد زیرساخت مناسبIT ، معماری چابک سازمانی ، مدیریت چابک تأمین کنندگان و بسیاری فعالیت های دیگر که با هم اجرا می شوند، از طریق پیاده سازی متد DA یا چابک مهندسی شده اجرایی نمایند.

در واقع با استفاده از روش چابک مهندسی شده یا چابک منظم که به اختصار DA: Disciplined Agile نامیده می شود، این آزادی عمل به کسب و کارها داده می شود تا در مورد گزینه یا گزینه های ترکیبی مناسب خود از بین رویکردهای مختلف چابک مانند Lean – Scrum- SAFe-DevOps -PMBOK و یا سایر رویکردها و متدولوژیهای مدیریتی، بیاموزند و بهترین ترکیب را برای سازمانشان انتخاب و طراحی نمایند.

در این روش، سازمان از همان نقطه ای که هست، شروع به انتخاب بهترین راه کار چابک متناسب با سازمان خود می نماید. لذا چابک مهندسی شده یا منظم، زندان چارچوب های از پیش تعیین شده را برهم می ریزد؛ چرا که چابکی کسب و کار از آزادی می آید، نه از چهارچوب های از پیش مشخص؛ و هنگامی که آزادی انتخاب از بین بهترین های چابک را در کنار هم داشته باشید، به روش چابک منظم دست پیدا می کنید.

چابک منظم، مجموعه ای است که گزینه های ثابت از پیش تعیین شده چابک را نادیده می گیرد؛ اما بهترین روش کار چابک را پیشنهاد می نماید تا به بهینه ترین روش کار تیمی یا سازمانی چابک مختص کسب و کار شما، ساخته و اجرا شود.

دیدگاه چابک مهندسی شده یا منظم چیست؟

بیشتر فرایندهای چابک، از یک رویکرد و چارچوب مشخص پیروی می کنند و اصطلاحاً از روش شناسی ، یعنی پیشنهاد روش مناسب سازمان شما، دور هستند. برخلاف آن اما، چابک منظم یک جعبه ابزار است که در آن همه چیز پیدا می شود و روش های چابک مختلف را در هم می آمیزد تا شما و سازمانتان را به بهترین روش کار راهنمایی کند.

با این توضیح، دیگر روش چابک منظم یا DA یک چارچوب از پیش تعیین شده مشخص نیست که تنها یک راه کار مشخص به سازمان ها نشان دهد . بلکه این امکان را به شما و سازمانتان می دهد تا با استفاده از مجموعه ای از ایده های خوب، روش کار خود را دریابید و آن را شخصی سازی کنید . این کار بدین صورت انجام می شود که ، ابتدا مربیان و ذینفعان DA،دور هم جمع می شوند و چارچوب خود را با کمک ابزارها و تکنیک هایی که در چابک منظم موجود است ایجاد می کنند. این ایده های مختلف می تواند شامل ایده ها و عملکردهای خوبی از اسکرام ، ناب ، کانبان ، چابک مقیاس پذیر، PMBOK و غیره باشد. همه این ایده ها و شیوه ها، به طور منسجم در چابک منظم ادغام می شوند.

دوره آموزشی مرتبط با این مقاله
شکل ۱: چارچوب ها و استانداردهایی که از آنها، در چابک منظم استفاده می شود.
شکل ۱: چارچوب ها و استانداردهایی که از آنها، در چابک منظم استفاده می شود.

بنابراین DA، خروجی منحصر به فرد به شما ارائه می دهد که دیگر رویکردها، به شما ارائه نمی دهند. چرا که DA، بر خلافسایر رویکردهای چابک ، در هیچ چهارچوب آماده و از پیش تعیین شده ای قرار نمی گیرد. بلکه کار ی که کاملاً منحصر به فرد است را انجام می دهد. لذا DA، یک چارچوب آماده نیست بلکه به شما امکان می دهد روش کار موجود خود را شخصی سازی کنید؛ همچنین تمام ایده ها و روش های خوب رویکردهای مختلف چابک را در بر می گیرد.

جعبه ابزار چابک مهندسی شده یا چابک منظم یا DA Toolkit

چابک منظم، یک جعبه با تعداد زیادی ابزار است، نه یک چارچوب. DA از بین تصمیماتی که پیش روی شماست و مجبورید که از میان آنها تصمیم درستی را انتخاب نمایید، مسیر درست را به شما نشان داده و در خصوص گزینه هایی که در جهت چابکی و پیاده سازی اهدافتان باید درنظر بگیرید، شما را راهنمایی می کند. همچنین، چابک مهندسی شده یا چابک منظم بر روی ارتباط هریک از این گزینه ها با یکدیگر، متمرکز می شود. در داخل هر تیم نیز، شما می توانید از چابک منظم یا DAبرای شناسایی اهداف و فعالیت هایی که باید به آنها بپردازند، استفاده کنید تا بتوانید انتخاب های متناسب با شرایط خود را داشته باشید. انتخابی که بهترین انتخاب برای شما باشد.

به منظور انسجام در اجرای چابک مهندسی شده یا منظم، جعبه ابزار DA طراحی شده است تا فارغ از نوع متدولوژی یا رویکرد چابک یا آبشاری انتخاب شده، بتوان بهترین انتخاب را با انتخاب اجزای مناسب این جعبه ابزار، در دستور کار سازمان، قرار داد.

شمای اجزای جعبه ابزار چابک منظم یا DA Toolkit، به شرح زیر می باشد:


شکل 2: جعبه ابزار چابک منظم
شکل 2: جعبه ابزار چابک منظم


جعبه ابزار چابک منظم یا DA Toolkit، چهار بخش کلیدی دارد:

بخش اول:‌ پایه یا Foundation که خود شامل موارد زیر است:

 • طرز فکر DA یا DA Mindset که خود شامل اصول، قول و قرارها و دستورالعمل های اجرائي است
 • مفاهیم بنیادی یا تمرینات (Fundamental Concepts/Practices)که خود شامل موضوعات چابک-ناب و روش از پیش برنامه ریزی شده می باشد.
 • افراد یا People که شامل نقش ها و تیم ها است.
 • روش کاری یا WoW: Way of Working که روش کاری چابک مختص سازمان شما است.

بخش دوم: دواپس مهندسی شده یا DA DevOps که خود شامل موارد زیر است:

 • تحویل چابک منظم / مهندسی شده یا DAD: Disciplined Agile Delivery
 • امنیت یا Security
 • مدیریت داده یا Data Management
 • ‌مدیریت انتشار یا Release Management
 • پشتیبانی یا Support
 • عملیات فناوری اطلاعات یا IT Operation

بخش سوم: جریان ارزش(Value Stream) که علاوه بر دربر داشتن بخش دوم یا همان بخش دواپس مهندسی شده یا DA DevOps که در بالا اشاره شد، شامل موارد اضافی زیر نیز می باشد:

 • تحقیق و توسعه یا Research & Development
 • عملیات کسب و کار یا Business Operation
 • استراتژی یا Strategy
 • فناوری اطلاعات (IT)
 • حاکمیت یا Governance
 • بازاریابی یا Marketing
 • بهبود مستمر یا Continuous Improvement
 • فروش یا Sales
 • مدیریت پورتفولیو یا Portfolio Management
 • مدیریت محصول یا Product Management
 • مدیریت طرح یا Program Management
دوره آموزشی مرتبط با این مقاله

بخش چهارم: سازمانهای چابک مهندسی شده یا منظم (DAE: Disciplined Agile Enterprise (DAE) که خود شامل موارد زیر است:

 • معماری سازمان یا Enterprise Architecture
 • مدیریت افراد یا People Management
 • فناوری اطلاعات یا Information Technology
 • مدیریت دارائي ها یا Asset Management
 • تحول یا Transformation
 • مالی یا Finance
 • مدیریت تامین کنندگان یا Vendor Management
 • حقوقی یا Legal

این ۴ بخش، در مجموع، جعبه ابزار چابک منظم یا DA Toolkitرا تشکیل می دهند. (شکل ۱)

در مقالات بعدی، به بررسی اجزای هر یک از این ۴ بخش جعبه ابزار چابک منظم یا DA Toolkit می پردازم.

نظرات و سوالات ارزشمند تان را با من و در پایین همین مطلب به اشتراک بگذارید.

ارادت- محمد احمدزاده