کتابت را بگو

سلام سلام سلام

اومدم اولین چالش عمرم رو بسازم ، هر کی 10 ( بیشتر یا کمتر شد اشکال نداره ) رمان یا کتاب داستان برتری که خونده رو معرفی کنه

کتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
کتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

و به برنده این می رسه :

.

.

.

.

.

.

.

چرا تا اینجا اومدی ؟ گفتم چی می رسه

خب منتظر همه هستم ، در آخر زیر یک پست درباره این چالش رای های خودتون رو می گید

همه هم از تگ "کتابت را بگو" استفاده کنید ، فراموش نشه که شرط حضور در مسابقه است

تا پست بعدی .... خدانگهدار ( به نظرتون 4 نقطه بهتره یا 3 نقطه ؟ )