درباره‌ی هنر یادگیری/چگونه یاد بگیریم؟ (به علاوه فایلهای رایگان)

درباره‌ی هنر یادگیری/چگونه یاد بگیریم؟ (به علاوه فایلهای رایگان)
این یک متن Curate شده در باب یادگیری است. چیزی که کمتر جایی در مورد آن...