مکبری من در مسجد + ویس

من نیستم :)
من نیستم :)


** نسخه صوتی رو گوش بدید **

سلام سلام :)

حالتون چطوره؟

ان‌شاءالله که حالتون عالی باشه :)

خب حتما نسخه صوتی رو گوش بدید

و اگر نظری هم داشتید حتما توی کامنتا بگید😊😁

دمتون گرم

فعلا خداحافظ.

تاریخ: 4 شهریور 1401

** راستی توی کانال تلگرام(MrAminEsCh@) هم مطالب خوبی قرار میدم؛ اگر خواستید یه سَری بزنید **


https://virgool.io/Podkade/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-renu8vjz5jbf
https://virgool.io/Podkade/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%87-zfzthhhtwde0
https://virgool.io/Podkade/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%85-oabv5p0ciqit
https://virgool.io/@mramines/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-igtq9yhswbtt