ماهی ستاره‌ای(داستانی درباره کمک کردن)

:)
:)


** فایل صوتی رو گوش بدید **

سلام سلام :)

خیلی خوش اومدین

آقا داشتم کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی رو میخوندم و بعد این داستان رو دیدم و بعد گفتم بذار بیام بخونمش براتون

خیلی درس مهمی بهم داد

ایول واقعا

خدایا شکرت

تاریخ: 3 شهریور 1401

* راستی توی کانال تلگرام(MrAminEsCh@) هم مطالب خوبی قرار میدم؛ اگر خواستید یه سَری بزنید **https://virgool.io/Dastavardhesekhoob/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-4000-%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-ijn8mdvaezol
https://virgool.io/Podkade/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%DA%86%DB%8C%D9%87-vqacudisqqkm
https://virgool.io/@mramines/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%86%D9%86%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-kzo9kljm0abw