این افراد انتشارات دستاورد های کوچک را دنبال می‌کنند:

دهه هشتادی و دانشجوی بیوتکنولوژی🔬🧫 اینجا درباره‌ی فیلم، کتاب و تجربه‌هامون صحبت میکنیم.📚🎬🍂
المپیادی ِسابق | کنکوری ِحاضر | یه ENTP ِقرمز | سمپاد |
اگر زرتشت علی(ع)را میدید مینوشت:گفتار علی،پندار علی،کردار علی...