درنابالاتر - هفته‌ی دوم – پیشنهاد مطالعه

چند وقت پیش با ندا حرف می‌زدیم که از «صدای پای آب» سهراب سپهری گفت و...