چرا هانس زیمر یک آهنگساز موفق است؟

چرا هانس زیمر یک آهنگساز موفق است؟
هانس زیمر یکی از بهترین آهنگسازان دوران ما محسوب می‌شود. او تا به حال...