رادیواکتیو؛ ترانه‌ای برای آخرالزمانی که «امروز» است!

رادیواکتیو؛ ترانه‌ای برای آخرالزمانی که «امروز» است!
«رادیواکتیو»، آهنگی است ساده؛ بی هیچ پیچیدگی در ملودی و ریتم اما شگفت‌...