یک چکیده حرفه ای برای مقاله بنویسید.

چکیده حرفه ای بنویس
چکیده حرفه ای بنویس

لازم نیست بگویم که از وقتی که مقاله ات را برای من به عنوان یک سردبیر می فرستی تا داوری کنم، تاوقتی که به عنوان یک محقق در اینترنت مقاله ات را میخوانم، چکیده ات بیشترین میزان بازدید را دارد!

همه مقاله یک طرف، چکیده مقاله ات است که باعث می شود در اولین پله صعود برای چاپ قرار بگیرید.
چکیده مقاله ات را بعد از اتمام متن اصلی مقاله بنویس، این یک اصل مهم در مقاله نویسی است.
چکیده مقاله علمی، ویترین مقاله محسوب می گردد! پس با دقت و وسواس به آن فکر کن.

بی‌شک بارها پیش آمده است که پس از اتمام نگارش مقالۀ عملی (مقاله نویسی) با نگارش چکیده و ترجمۀ آن به زبان انگلیسی به مشکل برخورده باشید. شاید به نظر بیاید که ترجمۀ چکیده به زبان انگلیسی کار بسیار دشواری است. بسیاری از محققین به دلیل آشنا نبودن با زبان انگلیسی پس از نگارش آن کار ترجمه‌اش را به دیگری می‌سپارند. واقعیت این است که با میزان کمی آشنایی با زبان انگلیسی هم می‌توان چکیدۀ انگلیسی نوشت. دانش گستر فرنام این مقاله تلاش خواهد کرد راهکارهایی را پیش پای شما بگذارد تا بتوانید خودتان چکیدۀ انگلیسی خود را بنویسید.

ابتدا باید گفت در زمینۀ مقاله نویسی که شما بهترین شخص برای نگارش چکیده به زبان انگلیسی هستید. شما به خوبی از محتوای مقاله آگاه هستید و خیلی خوب می‌دانید که در هر بخش چه چیز گفته شده است. پس نگارش آن برای شما راحت‌تر ازدیگران خواهد بود.

بیشتر بخوانید: چگونه برای مقاله علمی یک چکیدۀ خوب بنویسیم؟

برای بدست آوردم چکیده خوب یک مقاله به انگلیسی، چکیده را ترجمه نکنید؛ بلکه آن را به زبان انگلیسی بنویسید. چکیده‌های مشابه را به زبان انگلیسی بخوانید و تلاش کنید آنچه را در ذهن دارید به انگلیسی بگویید. ترجمه تنها کلمات را تغییر خواهد داد و مضمون اصلی را منتقل نخواهد کرد. باید تلاش کنید مانند یک انگلیسی زبان فکر کنید (برای همین توصیه شد ابتدا چکیده‌هایی به انگلیسی بخوانید).

   ” ترجمه تنها کلمات را تغییر خواهد داد و مضمون اصلی را منتقل نخواهد کرد. “

توجه داشته باشید که کلمات و زمان فعل‌های هر بخش باید متفاوت باشد. در زیر به نکاتی در این زمینه اشاره خواهد شد.

هر چکیده مقاله علمی چه ساختار یافته و چه معمولی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: مقدمه و هدف تحقیق، روش تحقیق، یافته‌ها و نتیجه‌گیری.

در بخش مقدمه اغلب به موارد کلی اشاره می‌شود. تعریفی کلی ارائه دهید و هدف مقاله را عنوان کنید. برای این کار احتمالا باید به قوانین کلی اشاره کنید. در چنین موقعیتی، کلماتی که استفاده می‌کنید را باید در حالت عمومی (general) به کار ببرید. برای مثال تحقیق شما دربارۀ بررسی تاثیر بازی‌های گروهی بر آموزش در مدارس است. هرگاه بخواهید یک مسالۀ عمومی را دراینباره مطرح کنید، مانند جملۀ «کار گروهی به بالا بردن انگیزۀ دانش‌آموزان کمک می‌کند»، باید توجه داشته باشید که در ترجمۀ واژۀ دانش‌آموزان باید بنویسید (students) و نباید از واژۀ (the) استفاده کنید. زیرا واژۀ (the) یک حرف تعریف است و هنگامی به کار می‌رود که مشخص باشد دربارۀ کدام دانش‌آموزان صحبت می‌کنید. برای استفادۀ کلمات به صورت عمومی باید آنها را در صورت قابل شمارش بودن به شکل جمع و درصورت غیر قابل شمارش بودن، واژه را به صورت ساده و بدون حرف تعریف (a, an, the) بیاورید؛ برای مثال به‌صورت (soil) فاقد the و s، جمع نشده و غیرقابل شمار است. همچنین باید توجه داشته باشید که در چنین جملاتی باید از زمان حال ساده (simple present) استفاده کنید. هرگاه خواستید در این بخش به قوانین علمی اشاره کنید نیز باید از زمان حال ساده استفاده کنید. مانند جملۀ «آب در 100 درجه سلسیوس به جوش می‌آید» (water boils at 100 degrees Celsius).

در بخش روش تحقیق باید نام لاتین درست روش‌ها و اصطلاحات را به کار برید. هیچ‌گاه خودتان آنها را ترجمه نکنید. همچنین املای درست نام افراد از دیگر مواردی است که می‌تواند به مقالۀ شما کمک بکند. در صورت استفاده از نرم‌افزار خاص هم باید حتما به ورژن آن اشاره کنید. در این بخش به دلیل توضیح کارهای انجام شده برای کسب نتایج باید از زمان گذشتۀ ساده (simple past) استفاده کنید.

   ”در قسمت نتایج مقاله باید از زمان گذشتۀ ساده (simple past) استفاده کنید

در قسمت یافته‌ها توجه داشته باشید که باید به ترتیب همۀ یافته‌ها را توصیفی و سپس تحلیلی مطرح کنید. برای این کار هم معمولا باید از زمان گذشتۀ ساده (simple past)  استفاده کنید.

  ”در یافته های مقاله از زمان گذشتۀ ساده (simple past) استفاده کنید

در بخش نتیجه‌گیری از تکرار جملات بخش یافته‌ها خودداری کنید. ایدۀ اصلی را مطرح کنید و تحلیلی یک جمله‌ای ارائه دهید. در آخر توصیه و یا راهکار خود را برای مسالۀ مطرح شده بیان کنید. توصیه و یا راهکار نیز باید زمان مناسب خود را داشته باشد که اغلب زمان حال ساده (simple present) است.

  ”در نتیجه گیری مقاله از زمان حال ساده (simple present) استفاده کنید

تیم تولید محتوای آموزش مقاله نویسی موسسه دانش گستر فرنام