نظر بچه های اول دبستان(فایل صوتی سوم)

بچه های اول دبستان، در آخرهای کلاس اول هستند و باید جمله نویسی یاد بگیرند. در خردادماه سال 1400 و در یک کلاس آنلاین، معلم این نوشته را نشان داده و آن ها باید در مورد آن یک عبارت بنویسند و معلم نیز فورا برای همه میخواند. میکروفون شان خاموش است. در خواست شده والدین کمک نکنند اگر چه این کمک موارد نادری انجام شده است.

جملات جالبشان شنیدنی است(فایل صوتی سوم)

جهت شنیدن سایر فایل های صوتی کلیک کنید:

فایل صوتی اول - فایل صوتی دوم - فایل صوتی سوم