یک پست دیگر از this شناسی جاوا اسکریپت

یک پست دیگر از this شناسی جاوا اسکریپت
۴ روش برای پیدا کردن مقدار this از روی سورس