معرفی مختصر فرم ورک NestJS

معرفی مختصر فرم ورک NestJS
اگه تا بحال با نود کار کرده باشید حتما میدونین که چقدر نوشتن یه پروژه...