معرفی کتاب 150 هشتگ سواد رسانه ای

کتاب 150 هشتگ نهضت سواد رسانه ای

در گذشته می گفتند: «هر کس که نفت را در اختیار دارد همه چیز را دارد.» اما گذشت زمان مشخص کرد این جمله متناسب با روزگار امروز باید به این صورت تغییر کند:«هرکس رسانه را در اختیار دارد همه چیز را دارد».

و این سخن امروز بر هر فرد نه چندان آگاهی هم، روشن است؛ چراکه عرصه ی حکمرانی رسانه ها قلب ها و ذهن های مردمان است. و با در دست داشتن این دو عنصر، انسان های هر جامعه می توانند به بردگی گرفته شده و زیر اختیار تام دیگری بروند. و هر کاری را انجام دهند که صاحبان رسانه می خواهند. رسانه اگر درست مورد استفاده قرار بگیرد موجب «استعالی» و اگر نادرست مورد استفاده قرار گیرد موجب «استحمار» آدمی می شود.

و دنیای امروز –مدرن، پسا مدرن یا هرچه نامش را بگذاریم- دنیای رسانه هاست چه بخواهیم و چه نخواهیم رسانه ها به بخش عظیمی از سبک زندگی جوامع تبدیل شده اند. نه کسی در آن راه فرار دارد و نه نمی توان آن را به کلی فراموش کرد. بلکه باید آموخت که چگونه از آن بهره جست و مسحور و مرعوب آن و مالکانش نشد. و این امر انجام نمی پذیرد مگر با آموختن سواد رسانه ای.

از این رو همانگونه که در دهه ی شصت شمسی در ایران، نهضت سواد آموزی آغاز به کار کرد و بسیاری را «باسواد» کرد، امروز و در دهه ی نود نیز ما نیازمند یک «نهضت سواد رسانه ای» هستیم. تا بسیاری از افراد را که به واسطه ی «بی سوادی» خود در دام گمراهی رسانه ها افتاده اند، «باسواد» کرده و نجات دهیم.

کتاب «150 هشتگ نهضت سواد رسانه ای» نوشته ی سید بشیر حسینی و حسین حق پناه، بهترین شروع برای یادگیری عملی سواد رسانه ای و به کار بستن آن در زندگی روزمره است.

این کتاب، 150 هشتگ درباره ی رسانه ها عنوان می کند که هر چند مستقیما به علم سواد رسانه ای نمی پردازند اما رسانه ها و کارکرد آنها را به طور خلاصه تشریح می کنند. و تکنیک ها و دستورالعمل هایی برای تنظیم «رژیم مصرف رسانه ای» هر فرد ارائه می دهند که اگر اهمیت آن از رژیم غذایی بیشتر نباشد یقینا کمتر نخواهد بود!

پیشنهاد می کنم حتما این کتاب را بخوانید و راهکار های آن را به کار ببندید.