به بهانه معرفی کتاب ایده‌ی عالی مستدام: ایده می‌دهم، پس هستم!

به بهانه معرفی کتاب ایده‌ی عالی مستدام: ایده می‌دهم، پس هستم!
ما از قِبَل ایده‌هایمان با جهان ارتباط برقرار می‌کنیم و بسته به میزان...