چرا مشتری بین کالاهای مشابه انتخاب می‌کند؟

چرا مشتری بین کالاهای مشابه انتخاب می‌کند؟
فضای کسب و کار واقعی برابر بی‌دقت‌ها بی‌رحم است. هر قدر فناوریِ امروز...