استارتاپ‌هایی که وسط معرکۀ آبرو می‌جنگند

استارتاپ‌هایی که وسط معرکۀ آبرو می‌جنگند
در چنین شرایطی، راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزۀ پرداخت، مثلِ ورود به جنگِ...