لذت از دست دادن

لذت از دست دادن
مسئله‌ای که زندگی‌ام را تباه کرد و شاید زندگی شما را هم به تباهی بکشان...